BlackJack83

xu hướng USD/CAD

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
BUY 1.3105, TP 1.3204, SL 1.3058 tỉ lệ R:R của lệnh là 1:2. đây là xu hướng hồi ngắn hạn cho cặp tiền này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.