SAXO:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh mua tại vùng 1.2422
Stoploss dưới 1.2382
Takeprofit 1 ở 1.2495 và xa hơn ở 1.2555

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.