URIFX

USDCAD #Canh Sell Wave cuối

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mình chờ 1 wave cuối rồi vào lệnh. Còn xuống luôn thì chờ consolidation