khoahuynh

USDCAD - Mua lên - Khả năng đảo chiều dài hạn

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
96 lượt xem
1
Canh mua trong vùng với mục tiêu như hình. Target gần nhất 6R. Trong trường hợp đảo chiều xảy ra, tỷ lệ RR sẽ lớn hơn nhiều lần