khoahuynh

USDCAD - Mua lên - Khả năng đảo chiều dài hạn

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh mua trong vùng với mục tiêu như hình. Target gần nhất 6R. Trong trường hợp đảo chiều xảy ra, tỷ lệ RR sẽ lớn hơn nhiều lần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.