KimThuan

Sell limit USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên Khung Tuần: Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.
Khung Ngày: Có kháng cự mạnh tại 1.33246 và co nến Pin Par
Đặt chờ sell limit tại 1.33246 SL:1.339 TP: 1.304