OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- H4: Trend tăng, trendline giảm đã bị phá
- H1: Trend tăng, mua giá hiện tại, dừng lỗ 1.24492
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.