KTradervn

Nhận Định Xu Hướng USDCAD (17/1 - 21/1)

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Nhận Định USDCAD tuần sau: SELL
- Giá hiện tại đang hồi về khu vực kháng cự + Fibonacci 0.5 - 0,618
- Theo dõi hành động giá khi giá tiếp cận đến khu vực này nếu xuất hiện:
+ Momentum giảm
+ Nến pinbar
+ Mô hình 2 đỉnh
+ Nến engulfing đỏ xác nhận thì có thể sell xuống
- SL: Ở khu vực key level trend giảm: 1.28000
- TP: Khu vực đáy cũ: 1.23650

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.