AnhH

USDCAD- Chờ mua khi giá phá cản!

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chúng ta sẽ mua khi giá phá cản down trend và vùng fibo 0.238. SL, TP như hình!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.