OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá đã vượt qua kháng cự,
Chờ giá xuống vùng hỗ trợ và chờ tín hiệu PA để Buy lên.
Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.