SAXO:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
17 lượt xem
0
USDCAD theo xu hướng dài hạn vẫn đi lên. Tuy nhiên, khả năng sẽ có giai đoạn biến động tích lũy trong giai đoạn này, khi tạo ra các đáy mới thấp hơn trên đồ thị H4.
Sell nhẹ khi giá đến vùng kháng cự