SAXO:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD theo xu hướng dài hạn vẫn đi lên. Tuy nhiên, khả năng sẽ có giai đoạn biến động tích lũy trong giai đoạn này, khi tạo ra các đáy mới thấp hơn trên đồ thị H4.
Sell nhẹ khi giá đến vùng kháng cự
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.