VnRebates

USDCAD - Giá phá khỏi vùng VAH và cạnh trên cấu trúc với vol lớn

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cấu trúc ở TF H2 đang là cấu trúc tăng

Giá phá khỏi vùng cạnh trên cấu trúc và VAH với volume và spread lớn sau khi đi range. Chờ một nhịp test lại vùng VAH để tìm điểm buy lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.