levanlinhepi

24/01 - USDCAD chờ phá vỡ xu hướng để mua lên

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chúng ta sẽ chờ một con sóng hồi về đường xu hướng và ema 25 sau đó phá vỡ đường xu hướng mới để mua lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.