URIFX

#USDCAD #Hành trình chinh phục đáy

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cặp này đang có 1 correction rất bự bự trong D1. Trong khi đó H1 đã break trend và đang tiến xuống. Về dài hạn, cặp này bán là tuyệt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.