NguyenThang33

USDCAD - Ý tưởng cho khung H4

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Tôi sẽ vào lệnh Mua tại vị trí giá 1.3372

- Giá đã phá trend
- Nến ngày và H4 đóng trên giá này.
Nên khả năng cao giá sẽ vùng lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.