OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Ngày 2/6 - 21/ 9 ta có xu hướng tăng và đã bị phá vỡ
Giá quay lại test kháng cự A 1.1285
Trên đường quay lại test kháng cự A nhận thấy có xu hướng tăng nhỏ H4
Giá đã phá qua hỗ trợ B và giờ đây sẽ là kháng cự.
Vùng B trùng với fibo 0.5 từ 1.285 - 1.26
-------------------------------
Setup
Sell 1.127269
SL 1.12865
TP 1.1243
Dời SL khi có nến nhấn chìm giảm D1
--------------------------------
Hãy cho mình 1 like 1 comment nếu bạn nhận được giá trị từ phân tích này.
Đây là nhận định cá nhân không phải lời khuyên giao dịch.
Bạn phải chịu trách nhiệm với tài khoản của bản thân.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.