LiteForexVN

USDCAD | LỆNH SELL THEO MÔ HÌNH HAI ĐỈNH | LiteForex VIETNAM

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên biểu đồ khung ngày Daily chúng ta có thể thấy mô hình hai đỉnh - Double Top đã hình thành và giá đã giảm mạnh sau khi giảm vượt qua đường neckline.
Khả năng cao giá sẽ điều chỉnh tăng trưởng trở lại về vùng kháng cự phía trên theo tâm lý thị trường. Bên cạnh đó, stochastic cũng đã sideway ở vùng quá bán trong suốt quá trình giảm vừa qua.

>>CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH<<
- Sell Stop: Chờ đến khi giá hồi phục sau đó thực hiện lệnh bán trở lại.
- Entry / Điểm vào lệnh: 1.3065
- Stoploss / Điểm dừng lỗ: 1.3179
- Take profit: 1.2833

Đây là chiến lược dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và chúng ta phải chú ý theo dõi để tùy chỉnh phù hợp khi điều kiện thị trường thay đổi.

LƯU Ý:
>> Bài viết chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư.
>> Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu trong giao dịch và đầu tư tài chính.
---------------------------
Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công và hiệu quả!
Happy and Safe Trading! Love and Gratitude!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.