EW-Mercury

USDCAD -Elliottwave Forecast

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Wave (v) của USDCAD rất có thể là sóng mở rộng. Điểm cuối của sóng này có thể là 1.28579.
Chờ thêm tín hiệu đảo chiều

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.