GreencapInvestmentFund

Đại Bàng Đầu Trắng Mất Uy hay Hải Ly Bắc Mỹ lên tiếng?

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cập nhập tình hình:

Xu hướng chính trên D1 vẫn đang giảm. Tuy nhiên, 2 tuần trước USDCAD đã có một sự hồi phục rất mạnh mẽ, quay trở về khu vực kháng cự 1.32179 và sau đó bị đẩy xuống khu vực hỗ trợ 1.28850.

Phân tích thị trường:

USDCAD đang chuyển động trong xu hướng giảm dài hạn, rất có khả năng sẽ liên tục test khu vực hỗ trợ 1.28850-1.27773 trong vài tuần tiếp theo.

Kịch bản giao dịch:

Chúng ta sẽ chờ Sell USDCAD khi giá hồi lên đường kháng cự xu hướng 1.31004.
Các nhà đầu tư mạo hiểm có thể vào lệnh Buy ngắn hạn khi giá bị đẩy lên từ hỗ trợ 1.28850. Và có thể chốt lời khi gần kháng cự 1.31004.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.