OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mô hình Asencding triangle trên d1 của USDCAD đã fail báo hiệu momentum giảm trên tuần có thể quay trở lại. Sell USCAD như trên hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.