khoahuynh

USDCAD - Mua bán trong biên độ

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD tăng nóng liên tiếp nhiều tuần. Khả năng tích lũy và giảm nhẹ có thể xảy ra.
Chờ bán tại vùng Sell Zone. Stoploss ngoài zone
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.