khoahuynh

USDCAD - Mua bán trong biên độ

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD tăng nóng liên tiếp nhiều tuần. Khả năng tích lũy và giảm nhẹ có thể xảy ra.
Chờ bán tại vùng Sell Zone. Stoploss ngoài zone