TuyeenTrnVn

USDCAD - Đẹp để SELL

Giá xuống
TuyeenTrnVn Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Ý tưởng giao dịch trước: Bán #USDCAD. Kết quả trúng đỉnh
Xu hướng H1: #USDCAD giảm.
Ý tưởng giao dịch hôm nay: bán #USDCAD.
Phân tích:
D1: Ngày giảm thứ ba liên tiếp sau hôm qua cho thấy lực bán vẫn được duy trì cho # USDCAD trên D1. Thanh D1 hôm qua tạo mô hình bearish pinbar, phản ánh lực bán tốt. #USDCAD đang nằm quanh đáy cũ và nếu phá thủng đáy này, cấu trúc biểu đồ D1 có thể chuyển sang giảm.
H1: Xu hướng giảm tiếp diễn ở H1 #USDCAD khi giá tạo đáy thấp hơn. Vì vậy các nhịp hồi lên trong hôm nay sẽ tiếp tục là cơ hội chờ bán ra #USDCAD ngắn hạn trong ngày.
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.