tohaitrieu

USD/CAD H1 EMA200 bị breakout hoàn toàn

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD H1 EMA200 bị breakout hoàn toàn. Đánh xuống, mục tiêu 1.3303
Giao dịch đang hoạt động: Entry: 1.3357
SL: 1.3388
TP1: 1.3327 (Đã TP)
TP2: 1.3303
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chạm Full Take Profit, Đóng lệnh tự động!