tohaitrieu

USD/CAD H1 EMA200 bị breakout hoàn toàn

Giá xuống
tohaitrieu Premium Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USD/CAD H1 EMA200 bị breakout hoàn toàn. Đánh xuống, mục tiêu 1.3303
Giao dịch đang hoạt động:
Entry: 1.3357
SL: 1.3388
TP1: 1.3327 (Đã TP)
TP2: 1.3303
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chạm Full Take Profit, Đóng lệnh tự động!

Live Trading Miễn Phí 21:00 Tối chủ nhật hàng tuần tại:
Youtube: https://trieu.to/youtube
Live Chat Trading trên Discord: https://trieu.to/discord
Website: https://www.tohaitrieu.net
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.