tradafx

Đợi giá hồi retest và xuất hiện thiết lập bán với USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng giá bị phá vỡ.
Giá đã giảm mạnh qua ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.25700 với động lực giảm lớn dần.
Tại đây chúng ta chờ giá retest về vùng 1.25800 để có sự xác nhận cũng như tín hiệu bán.
Mục tiêu lợi nhuận lần lượt là các vùng 1.24900 và 1.24300.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.