BuiQuangPhuc

Sell Usdcad

Giá xuống
BuiQuangPhuc Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sell Usdcad như hình.
Lưu ý: Forex là một thị trường rủi ro và biến động liên tục nên tất cả nhận định chỉ mang tính chất khách quan và cá nhân. Hãy tính toán và cân nhắc khối lượng để bảo vệ tài sản của bạn.
Giao dịch được đóng thủ công:
giá đã phá trend giảm nên cắt lệnh sell quan sát chờ điểm hồi thực hiện lệnh buy

Trading is just a GAME, always keep taking it EASY, you'll be the WINNER.
---DST---