Tungle111

USDCAD thuận theo breakout

Giá lên
Tungle111 Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
+ Chiến lược ưu tiên mua thuận theo breakout down trendline.
+ Đồng bạc xanh cũng đang mạnh lên bởi FED sẽ tăng lãi suất vào giữa tháng 3.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Cham TP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.