nguyenuyenii

Buy USDCAD

Giá lên
nguyenuyenii Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Buy USDCAD, SL TP như hình........................
Bình luận:
Dời SL về entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.