buileanhtuan123

Cặp USDCAD khung H1 khả năng cao quay trở lại xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cặp USDCAD khung H1 khả năng cao quay trở lại xu hướng tăng.
Giá đang ở vùng trenline tăng và vùng giá tắc nghẽn trước đó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.