manhhiien

USDCAD: Buy Limit tại vùng hỗ trợ mạnh

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Hiện tại cấu trúc H4 của UC đang là tăng:
- Giá phản ứng mạnh tại vùng Hỗ trợ H4
=> ưu tiên vị thế Long
Setup vào lệnh:
- Canh Long tại vùng Hỗ trợ mạnh trước đó của H4 (mình set and forget luôn lệnh Limit như hình)
- Nếu giá khớp Entry của mình và chạy đến R2, mình sẽ rời SL về Entry và để thị trường quyết định phần còn lại