laurettelei

PHÂN TÍCH UCAD

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
XU HƯỚNG XUỐNG, SELL TẠI KEY M15
xu hướng m15 và h1 hợp lưu xuống
kéo đáy giá sang trái thấy khả năng còn giảm tiếp, nên có plan sell tại key m15 đến vùng kỳ vọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.