PKTeam

Canh sell lại USDCAD ,

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
XU hướng dài hạn của ucad vẫn đang là xu hướng giảm .trên D1 đang là con sóng hồi, tuy nhiện hiện tại trên Daly đã bắt đầu xuất hiện sự từ trối giá.
về khung thòi gian thấp hơn trên H4 , các bạn thấy USDCAD có thể hình thành mô hình vai đầu vai.
các bạn có thể cân nhắc sekk lạu ucad ngay trên vùng 1.32.7xx sl ngay trên vùng 1.332xx ,taget về 1.313xx
@nguyenvu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.