Saothannong

Sell USDCAD M15

Giá xuống
Saothannong Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ sell USDCAD như hình, giá trên các khung từ H4 trở xuống đều nằm dưới cụm EMA
Trên khung M15, giá đã phá trend và cản. Chờ đợi giá quay trở lại và sell
Bình luận:
Một cú trade tốt giá đã đi đúng tới mốc TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.