FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mô hình Vai Đầu Vai đã hình thành, cùng theo dõi giá sẽ đi lên trong thời gian sắp tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.