PKTeam

USDCAD khả năng giảm về vùng demand cũ

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD khả năng giảm về vùng demand cũ