Blogngoaihoi

USDCAD 22/11- Kháng cự Fib 61.8% + Phân kỳ giảm

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Kèo 3: USDCAD 22/11- Kháng cự Fib 61.8% + Phân kỳ giảm.

Chiến lược tham khảo : Bán 1.266, Stop 1.27, TP 1.25.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.