hallelujah381

Canh buy Usd Cad

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh buy tại vùng 1.246 khi xuất hiện nến đảo chiều. Mục tiêu lên vùng 1.265
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.