DNAchampions

USDCAD chờ đợi cơ hội sell xuống.

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Không thiếu các giao dịch chéo dựa trên Đô la đã chịu tác động đáng kể đối với tiền tệ chuẩn để bắt đầu tuần giao dịch mới. Tuy nhiên, có một số phẩm chất độc đáo và thú vị đối với bối cảnh USDCAD cần được xem xét. Về bối cảnh cơ bản, Hoa Kỳ và Canada có bối cảnh rất giống nhau. Giống như Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Vương quốc Anh hay Úc và New Zealand, các kết nối kinh tế giữa hai bên có xu hướng làm giảm sự khác biệt giữa các chủ đề chính có xu hướng thúc đẩy định giá tương đối của thị trường ngoại hối. Sau khi dữ liệu việc làm từ hai quốc gia được công bố đồng thời vào tuần trước, rõ ràng là con số của Canada ấn tượng hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên, chính những tác động đối với lãi suất dường như cuối cùng sẽ định hướng cho bước đi tiếp theo của thị trường.

USDCAD h1 xu hướng chính vẫn là giảm. Trong ngắn hạn có thể cặp tiền này sẽ có một nhịp điều chỉnh nhẹ về vùng 1.3450 sau đó tiếp tục đi xuống. Các trader có thể chờ sell quanh vùng giá 1.3450, SL: 1.3500, TP: 1.3350
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.