Marker_2019

USDCAD: 07/12/2020

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Xu hướng: Giảm.

Vào lệnh tại vùng đáy cũ hình thành gần đây nhất.