FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
15 lượt xem
0
Đây là những kiến thức căn bản giúp bạn xác định được các mẫu hình trong quá trình giao dịch. Sau khi chúng ta tìm hiểu xong về các mẫu hình, chúng ta sẽ bắt đầu vận dụng nó để kết hợp như thế nào cho thật hiệu quả trong quá trình giao dịch.