Ditrki1508

USDCAD sell m15 scalp

Giá xuống
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
UC không tạo đc đỉnh cũ xuất hiện 2 đỉnh sell limit taget 3R chú ý vẫn là xu hướng tăng nên dc 1r ae nên kéo sl về entry bảo toàn vốn nhé có gì mình sẽ cập nhật
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.