FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
sau khi breakout xuống, giá sẽ sideway hay tìm kiếm các cơ hội đánh xuống với điểm sl ngắn để tối ưu RR hơn .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.