NikolaTesla_XL

USDCHF Kế hoạch SELL theo mô hình tam giác

Giá xuống
NikolaTesla_XL Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Tổng quan thị trường
Theo như biểu đồ USDCHF hiện tại cho chúng ta thấy giá đã phá vỡ (breakout) khỏi mô hình tích lũy (mô hình tam giác), giá nằm dưới EMA (50), đồng thời giá cũng chạm điểm xoay (Pivot Point) rồi đi xuống, Tất cả những điều này cho chúng ta thấy rằng trong tương lai gần giá sẽ đi xuống.
Hành động và điều kiện
- Có thể Sell ngay hoặc chờ kiểm tra lại đường xu hường (retest trendline)
Bình luận:
Chuẩn bị tinh thần SELL
Bình luận:
Giá xuống rất đẹp
Bình luận:
Hoàn thành target
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Hit TP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.