SteadyTrading

Thiết lập lệnh Bán USDCHF trong kênh giá xuống.

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Vào 12:00 ngày 09 tháng 10 giá tại kênh giá xu hướng xuống với khung thời gian H1 đã phá vỡ xu hướng lên tại khung thời gian H4.

Sau 5 ngày có sóng hồi và hiện tại đã có tín hiệu nến nhấn chìm mạnh tại vùng hồi 0.91400 thì ta có thiết lập lệnh sell theo tín hiệu này.

Và mục tiêu giá tiếp theo là đáy của kênh xu hướng trùng với vùng hỗ trợ mạnh tại H4 trước đó - 0.90600

Tại đây tôi có một thiết lập bán như sau:
------------------------------------
Sell : 0.91300
Stop Loss: 0.91650
Take Profit: 0.90600
------------------------------------
Trade with care and always stay still with your SL.