FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
giá đang test vùng kháng cự tại mức 1.0056 nơi có khả năng đảo ngược ngưỡng hỗ trợ tại mức 1.0001
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.