WyckoffianVietnam

USDCHF - 2 lần breakdown, tạm tính target

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Cách tính target thì mọi người có thể tìm hiểu trên google , mình chỉ gợi ý thôi. 2 vị thế rồi, chờ ngày chốt lời

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.