NguyenThang33

USD CHF - Đnag quá bán mất rồi :D

Giá xuống
FX_IDC:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Thời điểm này là thích hợp để sell cặp cho đến khi mốc kháng cự 0.9985 vẫn chưa bị xuyên phá.
Chugs ta quan sát ichimoku cũng cho tháy việc dấu hiệu bắt đầu downtrend. Mục tiêu có thể là 0.9870

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.