OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
ngày 04/09/2019 USD CHF 4h, 1H đang hình thành 2 mô hình, falling wedge và rising wedge trái ngược. nếu giá đến 2 điểm breakout của 2 khung giờ tiến hành bbuy hoặc sell luôn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.