FSFI

USD/CHF- Cơ hội bán ở khung H4 ngay bây giờ!

OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Usd/Chf- H4- đã đi ngang trong nhiều ngày.
Tôi có 1 cơ hội bán bằng mô hình Gartley .
Entry Limit: 0.89114.
Stoploss: 0.89332.
Target 1 dự kiến: 0.88882.
Target 2 dự kiến: 0.88694.
----
Từ chối trách nhiệm: Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân chỉ mang tính chất giáo dục. Tôi không chịu trách nhiệm đối với việc đầu tư của bất kỳ ai.
Cảnh báo rủi ro: Mọi cơ hội đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro.
---
Nếu các bạn muốn trao đổi thêm kiến thức, hãy follow mình nhé.
Bình luận: USD/CHF sau khi chạm target 1 ở 38.2. Thì tôi sẽ kéo stoploss lệnh 2 lên điểm hòa vốn. Vậy là có 1 lệnh miễn phí, chắc chắn không lỗ. Tôi sẽ nuôi tiếp lệnh theo chiến thuật của mình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.