OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
dự đoán xu hướng lâu dài
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Giao dịch đang hoạt động:
tiếp tục chạy nui tên thứ 3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.