Atptrading271

USDCHF sell ngắn hạng

Giá xuống
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Sell ngắn hạng chốt lời 1.00500 , chốt lỗ 1.01000.
Chúc mọi người giao dịch thành công .
Inbox để nhận hỗ trợ và tham gia nhóm giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.