VuHungFX

Buy ngay khi có thế

Giá lên
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Cơ hội Bay trực tiếp tuy hơi trễ và mạo hiểm có thể đợi test lại đáy nến 1h rồi Buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.